Medlemskap

Scandinavian Sealyham Terrier Society välkommnar nya medlemar både från Skandinavien och resten av världen. Vi välkommnar alla som är intresserade av rasen och olika aktiviteter med era sealyhams.

Om du vill bli medlem i SSS, vänligen kontakta vår ordförande, Åsa Malmströmasa.malmstrom@hotmail.com

Medlemsavgift för medlemmar från Skandinavien: 200 sek / år
Familiemedlem: 50 sek / år
Medlemsavgift för medlemmar från övriga länder: 22 euro / år

Klubbens postgiro 16 52 82 – 5
Klubbens kontonummer i IBAN-format är: SE4395000099602601652825
SWIFT/BIC-adress: NDEASESS