STYRELSE

Ordförande
Åsa Malmström
Kållared Tallkullen 1 , 513 97 Borgstena
+46 70 483 6002, asa.malmstrom@hotmail.com

Sekreterare
vakant

Kassör
Hanna Stenberg
Bältebergavägen 289, 253 42 Vallåkra
+46 70 631 76 13, stenberghanna@hotmail.com

Ledamot
Jenny Palmqvist
Viskarhultsvägen 56, 515 35 Viskafors
+46 735 24 12 30, jpalmkvist77@gmail.com

Ledamot
Caroline Widevång-Holm
Stiftsgårdsvägen 21, 795 32 Rättvik
+46702943637 widevang@me.com

Ledamot
Olga Forlicz
Virvelvägen 3, 59933 Ödeshög
+46 72 33 78 568, okforlicz@gmail.com

Suppleant
Maritha Fyhr
Norra Fagerhult 6, 515 91 Viskafors

Suppleant
vakant

REVISORER

Mats Levander
Hjalmar Forsbergs gata 12, lgh 1101, 254 41 Helsingborg

Catharina Edlund
Limhamnsvägen 68, 217 59 Malmö

Revisorssuppleanter
Gösta Lisemark
Gladiolusvägen 24, 218 34 Bunkeflostrand

Ulrika Hallenborg
Starbyv 6, 262 95 Ängelholm

VALBEREDNING

Sammankallande
Fredrik Åhs
Virvelvägen 3, 59933 Ödeshög

Pia Roos-Börjesson
Västra Särövägen 54, 429 42 Särö

Emeline Westerdahl
Munkflyvägen 15, 313 50 Åled

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ
Sammankallande
Åsa Malmström
(adress se ovan)

Ledamot
utses av styrelsen beroende på utställningsort