STYRELSE

Ordförande
Fredrik Åhs,
Virvelvägen 3, 599 33 Ödeshög
+46 70 22 30 610, fredrik.b.ahs@gmail.com

Sekreterare
Maritha Fyhr
Norra Fagerhult 6, 515 91 Viskafors

Kassör
Åsa Malmström
Kållared Tallkullen 1 , 513 97 Borgstena
+46 70 483 6002, asa.malmstrom@hotmail.com

Ledamot
Jenny Palmqvist
Viskarhultsvägen 56, 515 35 Viskafors
+46 735 24 12 30, jpalmkvist77@gmail.com

Ledamot
Olga Forlicz
Virvelvägen 3, 59933 Ödeshög
+46 72 33 78 568, okforlicz@gmail.com

Suppleant
Monica Edvinsson,
Tussilagovägen 6, 464 50  Dals Rostock 
+46 709 642209,  mctools@icloud.com

Suppleant

Kerstin Engström, 
Kvarnstigen 3, 574 50  Ekenässjön
+46 72 3330382,  kerstin.engstrom72@gmail.com

REVISORER

Kjell Eriksson
Vågnedalsvägen 35, 427 37  Billdal
dandie@scottsbairn.se 

Catharina Edlund
Limhamnsvägen 68, 217 59 Malmö

Revisorssuppleanter

Ulrika Hallenborg
Starbyv 6, 262 95 Ängelholm

VALBEREDNING

Sammankallande

Pia Roos-Börjesson
Västra Särövägen 54, 429 42 Särö

Emeline Westerdahl
Munkflyvägen 15, 313 50 Åled

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ
Sammankallande
Åsa Malmström
(adress se ovan)

Ledamot
utses av styrelsen beroende på utställningsort