SealyhamNytt är den äldsta Sealyhamklubb-tidningen i världen. Första nummret gavs ut när SSS startades i Sverige i 1976.

Tidningen utkommer 2 gånger per år. Från och med 2012 publiceras den som PDF och utkommer som årsbok en gång om året.

Om du vill medverka med något i SealyhamNytt, vänligen kontakta Åsa Malmström – asa.malmstrom@hotmail.com