Välkommen till Scandinavian Sealyham Terrier Society

ÅRSMÖTE

Scandinavian Sealyham Society håller årsmöte 2023-08-30 via Teams
Då årets rasspecial ställdes in har styrelsen beslutat att hålla digitalt årsmöte via Teams onsdagen 30/8 kl 19.00. Kallelse finns här i pdf-form. Årsmötet är öppet för alla medlemmar och anmälan om deltagande göres senast 2023-08-23 till asa.malmstrom@hotmail.com. Anmälda deltagare får årsmöteshandlingar och en länk till mötet i mail.

Åsa Malmström
Ordförande