Kallelse till årsmöte 2020

På grund av rådande omständigheter kommer SSS årsmöte i år att hållas digitalt i förenklad form.

Årsmöteshandlingarna med dagordning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och valberedningens förslag kommer inom kort att skickas ut via mail till medlemmarna. Du som sedan vill rösta anmäler ditt deltagande via mail till jenny.palmqvist@nytida.se före 200622. Årsmötet kommer att vara öppet 24-26 juni och rösterna skickas till samma mailadress som anmälan.. Vid behov kommer omröstning att hållas.

Vi hoppas på ditt deltagande.

Ha en trevlig sommar så hoppas vi alla att vi kan ses med förnyad energi 2021.

Vänlig hälsning

Åsa Malmström
ordförande