Sealyhelg i maj 2019

SSS bjuder in till en 2-dagars aktivitetshelg på Klubbarps hundcenter, Mantorp 18-19 maj 2019
Klubbarp har stora möjligheter till många olika aktiviteter med hundar både inom- och utomhus. Mantorp ligger lämpligt till geografiskt för många av klubbens medlemmar. Mat och kaffe tillhandahålles av hundcentret till rimliga priser

Preliminärt program

Lördag
Vi samlas 9.30-10 och börjar med kaffe. Under lördagen provar vi på roliga utomhusaktiviteter med våra hundar under ledning av Bitte Lövgren, erfaren instruktör från Klubbarps Hundklubb. Vi har ett pass på förmiddagen, lunch och därefter ett eftermiddagspass. Detaljerat program meddelas senare.
På lördag kväll äter vi gemensam middag på restaurang i Mjölby.

Söndag
Trimkurs för vardag och utställning under ledning av Olga Forlicz och Fredrik Åhs. Hela dagen med avbrott för kaffe och lunch.

Tips på boenden i närheten:
– Sjögestad Motell, Vikingstad
– Spångsholms B & B, Mjölby

Pris: 300.-/dag eller 500.- för båda dagarna. Inkvartering och mat bekostas av deltagarna själva. Det går bra att delta bara en dag. Deltagarantal: min 10 st, max 15. Först till kvarn…
Anmälan mailas till Åsa Malmström, asa.malmstrom@hotmail.com senast 180405. Ange tydligt om du önskar delta 1 eller 2 dagar. Anmälningsavgift ska betalas senast 15/4 till klubbens plusgiro 16 52 82-5.